Digwyddiadau

Y Gyfnewidfa Arfer Da

Dyfodol parciau a’u heffaith gadarnhaol ar les

5 Tach 2015 - 9:00am

Rydym ni yn cynnal seminar am ddim gyda Nesta ac Arfer Da Cymru ar ddyfodol...

Gwneud integreiddio’n realiti – llai o wyddoniaeth, mwy o grefft a gwaith caled

14 Hyd 2015 - 9:00am

Cafodd y seminar dysgu ar y cyd yma ei chynnal mewn partneriaeth â...

Y Gyfnewidfa Arfer Da

Ymddiriedaeth staff – elfen allweddol wrth ddiwygio gwasanaethau cyhoeddus yn llwyddiannus

17 Medi 2015 - 9:00am

Seminar dysgu ar y cyd ar gyfer Arweinwyr Newid mewn Gwasanaethau Cyhoeddus.

Trosglwyddo gwybodaeth i greu dilyniant mewn cyfnod o newid

10 Medi 2015 - 12:00pm

Cafodd y digwyddiad bord gron lefel uwch yma ei chynnal ar y cyd gyda'r Sefydliad...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Annibyniaeth Barhaus Pobl Hŷn - Seminar Dysgu ar y Cyd

1 Gorff 2015 - 9:00am

Fe wnaethon ni gynnal seminar am ddim gyda Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru ac Arfer...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Seminar Dysgu a Rennir i Ymddiriedolwyr

24 Meh 2015 - 4:30pm

Fe wnaeth y seminar hwn paratoi mynychwyr fel eu bod nhw'n gallu sicrhau...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Tai a Chwaraeon: Gwella lles a darparu gwell gwerth am arian cyhoeddus

3 Maw 2015 - 9:00am

Cynhaliom seminar dysgu a rennir ar sut mae tai a chwaraeon yn allweddol i wella...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Gwneud defnydd gwell o Asedau Cyhoeddus

15 Ion 2015 - 9:00am

Wrth weithio gyda'r Gweithgor Asedau Cenedlaethol ac Arfer Da Cymru, fe wnaethon...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Drych, drych ar y wal...Myfyrio ar Lywodraethu Da

3 Rhag 2014 - 9:00am

Gan weithio gyda'r Ganolfan Craffu Cyhoeddus a Grant Thornton, cynhaliodd Tîm y...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Arwain Rhaglenni a Phrosiectau - Seminar Dysgu a Rennir

17 Medi 2014 - 9:00am

Deall sut i arwain, nid dim ond rheoli, rhaglenni a phrosiectau llwyddiannus.

Tudalennau