Yr Un Darlun: Gwahanol Lensys

5 Tach 2014 - 9:00am

Gweler yr holl ddeunydd o’n cynhadledd ddiweddar i ddefnyddwyr ac arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus.

Fe ddarparodd y digwyddiad hwn gyfle unigryw i’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau allweddol a defnyddwyr gwasanaeth i ymchwilio i atebion rhai o’r themâu sy’n effeithio ar y gallu i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yn llwyddiannus yng Nghymru. 

 

Roedd y siaradwyr gwadd a’r gweithdai rhyngweithiol yn canolbwyntio ar 3 thema:

Thema 1: Gwrando

  • Sarah Rochira – y Comisiynydd Pobl Hŷn

Thema 2: Gwerth

  • Huw Thomas – Archwilydd Cyffredinol Cymru
  • Peter Davies – Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy

Thema 3: Cydweithio

  • Nick Bennett – Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru
  • Meri Huws – Comisiynydd y Gymraeg

Trafodwyd pob thema mewn grwpiau gyda hwyluswyr yn cymryd nodiadau. Darllenwch y nodiadau [PDF 146KB Agorir mewn ffenest newydd] o bob trafodaeth. 

Lawr lwytho'r sleidiau [PDF 2MB Agorir mewn ffenest newydd] neu'r cofnodion gweledol [PDF 2.2MB Agorir mewn ffenest newydd] o'r dydd. Hefyd lawrlwytho'r trawsgrifiad rhydd o jargon [PDF 156KB Agorir mewn ffenest newydd] o'r cyflwyniadau.

Fideos

Mae nifer o fideos ar gael o’r diwrnod y gellir eu gweld yn ein halbwm Vimeo [Agorir mewn ffenest newydd].

Storify

Mae ein ‘Storify’ o’r digwyddiad yn cwmpasu holl weithgarwch cyfryngau cymdeithasol o’r diwrnod, gan gynnwys y gweithgarwch Twitter ar yr hashnod #WAOconf14. Darllenwch y ‘Storify’ llawn [Agorir mewn ffenest newydd].

Blog

Mae ein Swyddog Cyfathrebu Mark Woods wedi ysgrifennu blog [Agorir mewn ffenest newydd] ar y digwyddiad a pham fod ‘Siarad yn gwneud lles!’ (dolen allanol).

Lluniau

Cymrwch olwg a rhannwch y lluniau gafodd eu cymryd ar y diwrnod ar ein halbwm Flickr [Agorir mewn ffenest newydd]

 

Bydd deunydd ychwanegol, gan gynnwys yr allbynnau o’r trafodaethau ar y byrddau yn cael eu cyhoeddi yma maes o law – cadwch lygad ar ein cyfrif Twitter [Agorir mewn ffenest newydd] am y diweddaraf.