Syniadau Staff: Dull o ymgysylltu sy’n cefnogi gwelliant

12 Mai 2015 - 11:00am - 12:00pm
Logo CAD

Fe wnaeth y weminar rhad ac am ddim hon trafod ymgysylltu â staff drwy gynlluniau syniadau, a rhannodd cyngor defnyddiol am ddulliau gwahanol a’r gwersi a ddysgwyd.

Mae’r ffordd y bydd gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu yn y dyfodol yn newid. Bydd staff yn chwarae rhan allweddol yn hyn o beth, gan ddefnyddio eu gwybodaeth am wasanaethau a’u syniadau ynglŷn â sut i wella ac arloesi.

Roedd y gweminar hon yn rhan o National Ideas UK Week [Agorir mewn ffenest newydd] a chafodd ei gyflwyno ar y cyd gan Swyddfa Archwilio Cymru ac Ideas UK [Agorir mewn ffenest newydd].

 

Roedd y gweminar yma yn canolbwyntio ar:

 • Pam ei bod yn bwysig casglu syniadau gan eich staff?
 • Pa ddulliau ydych chi’n eu defnyddio?
 • Pa fuddion ydych chi’n eu cael?
 • Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i unrhyw un sy’n meddwl am gasglu syniadau gan staff?

At bwy roedd y gweminar wedi ei hanelu

Roedd y gweminar hon wedi ei hanelu at reolwyr a swyddogion yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector, sy’n gyfrifol am y canlynol:

 • unedau newid ac arloesi
 • effeithlonrwydd ac ail-ddylunio gwasanaethau
 • gwella perfformiad
 • datblygiad sefydliadol, ac
 • adnoddau dynol/datblygu staff

Roedd yn cynnwys trafodaeth rhwng:

 • Stuart Laws, Uned Ddiwygio Amddiffyn – Rheoli Syniadau, y Weinyddiaeth Amddiffyn
 • Zufishan Yousaf – Rheolwr Gweithrediadau, Ideas UK
 • Steff Griffiths – Cymuned Gwella Parhaus Cymru Gyfan, a
 • Chris Bolton – Rheolwr Arfer Da, Swyddfa Archwilio Cymru

Ble a phryd

Dydd Mawrth 12 Mai 2015, 1100 - 1200

Cyfryngau cymdeithasol