Seminar Rheoli Grantiau

1 Medi 2009 - 9:00am - 30 Medi 2009 - 1:00pm

Cynhaliwyd chwe sesiwn dysgu a rennir gennym ledled Cymru yn ystod 2009, lle bu cyllidwyr a derbynwyr yn nodi'r materion a oedd yn peri'r pryder mwyaf iddynt. Roedd dros 150 o ymarferwyr grant o'r sector preifat, y sector cyhoeddus a'r sector gwirfoddol yn bresennol, gan rannu eu harbenigedd a'u dealltwriaeth gyfunol. Isod, cyflwynir y materion a drafodwyd a'r dysgu a rannwyd, ynghyd â dolenni i'n canllaw arfer da.

Amlinelliad o’r seminar

Roedd y seminar yn cynnwys:

  • Esiampl o’r Canllaw Arfer Da ar Reoli Grantiau;
  • Cyflwyniadau gan Cyngor Cyllido Ewropeaidd Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru (bellach Llywodraeth Cymru); a
  • Sesiynau rhannu dysgu.

Pryd a ble

Amryw ddyddiadau ym mis Medi 2009
Caerdydd a Llanelwy

Allbynnau a Gweithrediadau (PDF, 198kB, opens in new window)
Allbynnau a Gweithrediadau Rheoli Grantiau Arfer Da