Seminar Rheoli Adeiladau

20 Gorff 2009 - 1:30pm - 29 Gorff 2009 - 1:30pm

Yn ystod Gorffennaf 2009 cynhaliwyd Sesiwn Dysgu a Rennir Rheoli Adeiladau ar draws Cymru.

Pwrpas y sesiynau oedd:

 • Casglu syniadau, barn ac adborth gan Reolwyr Adeiladau ac eraill ar draws sector cyhoeddus Cymru.
 • Sicrhau astudiaeth achos arfer da Rheoli Adeiladau.
 • Hyrwyddo rhannu arfer da ar draws Cymru.

Amlinelliad o’r seminar

Roedd y Seminarau Dysgu a Rennir yn cynnwys:

 • Prif negeseuon;
 • Dangos y Gyfnewidfa Arfer Da;
 • Siaradwr gwadd a chwestiynau; a
 • Sesiynau Dysgu a Rennir i drafod:
 1. strategaeth;
 2. gwerth am arian strategol;
 3. gwerth am arian gweithredol;
 4. rheoli perfformiad.

Pryd a ble

Dyddiadau rhwng 20-29 Gorffennaf 2009
Caerdydd, Caerfyrddin, Llanelwy a Chwmbrân

Agenda (PDF, 2.61MB, opens in new window)
Agenda Rheoli Adeiladau Arfer Da
Allbynnau a Gweithrediadau (PDF, 132kB, opens in new window)
Allbynnau a Gweithrediadau Rheoli Adeiladau Arfer Da - Caerdydd
Allbynnau a Gweithrediadau (PDF, 132kB, opens in new window)
Allbynnau a Gweithrediadau Rheoli Adeiladau Arfer Da - Caerfyrddin
Allbynnau a Gweithrediadau (PDF, 169kB, opens in new window)
Allbynnau a Gweithrediadau Rheoli Adeiladau Arfer Da – Cwmbrân
Allbynnau a Gweithrediadau (PDF, 125kB, opens in new window)
Allbynnau a Gweithrediadau Rheoli Adeiladau Arfer Da - Llanelwy