Gwelliant mewn Gwasgfa - Cyflawni mewn Cyfnod Heriol

20 Mai 2009 - 9:00am - 5:00pm

Mae hwn yn gyfnod heriol i unrhyw un sy'n ymwneud â llunio ac arwain gwasnaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Mae hwn yn gyfnod heriol i unrhyw un sy'n ymwneud â llunio ac arwain gwasnaethau cyhoeddus yng Nghymru.
Gyda'r sector cyhoeddus cyfan yn ceisio bod yn fwy darbodus ac yn addasu i amgylchiadau cyfnewidiol, mae angen gofyn cwestiynau difrifol:.

  • Sut fydd y dirwasgiad byd-eang yn effeithio ar ddarpariaeth gwasanaeth cyhoeddus?
  • A all dulliau arloesol ymddangos ynghanol pwysau ailstrwythuro?
  • Sut y gall sefydliadau sydd â blaenoriaethau gwahanol gydweithio yn y cyfnod hwn i sicrhau'r canlyniadau gorau i'r dinasyddion?

Ond, gyda her daw cyfle a dylem nawr, yn fwy nag erioed, fod yn chwilio am syniadau ac atebion i'r materion hyn.

Bydd y gynhadledd hon yn gwneud hynny. Bydd yn mynd i'r afael â materion allweddol ar frig agenda'r sector cyhoeddus, cynnig rhywfaint o olau arnynt a rhannu profiadau - a chyfle am ddadl a rhwydweithio ar yr un pryd.

Bywgraffiadau (PDF, 430kB, opens in new window)
Bywgraffiadau Gwella mewn Gwasgfa
Agenda (PDF, 103kB, opens in new window)
Agenda Gwella mewn Gwasgfa