Digwyddiadau'r gorffennol

Digwyddiadau

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Seminar Rheoli Grantiau

15 Meh 2012 - 9:00am

Bu Swyddfa Archwilio Cymru yn cynnal seminarau dysgu a rennir ar Reoli Grantiau...

Logo Swyddfa Archwilio Cymru

Gwella Gwasanaethau Cyhoeddus

14 Meh 2012 - 9:00am

Roedd Cynhadledd Gwella Gwasanaethau Cyhoeddus yn broc i'r meddwl a'i bwriad oedd...

Gwella Presenoldeb yn y Sector Cyhoeddus - Seminar 2

6 Maw 2012 - 9:00am

Dyma ail seminar y Grŵp Llywio Rheoli Presenoldeb ar sut y gall ymarferwyr salwch...

Tudalennau