Digwyddiadau'r gorffennol

Digwyddiadau

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Rhannu Data Personol i Wasanaethu Dinasyddion a Chymunedau’n Well

20 Ion 2016 - 9:30am

Cynhaliom seminar am ddim gyda Llywodraeth Cymru, Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau...

Seminar dysgu a rennir ar chwythu'r chwiban

12 Tach 2015 - 9:00am

Peidiwch ag anwybyddu’r chwythwr chwiban – sut mae cael y gorau gan staff sy’n...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Cau cyfrifon llywodraeth leol yn gynt

11 Tach 2015 - 9:00am

Cynhaliodd Archwilydd Cyffredinol Cymru cyfres o seminarau i rannu'r hyn a...

Y Gyfnewidfa Arfer Da

Dyfodol parciau a’u heffaith gadarnhaol ar les

5 Tach 2015 - 9:00am

Rydym ni yn cynnal seminar am ddim gyda Nesta ac Arfer Da Cymru ar ddyfodol...

Gwneud integreiddio’n realiti – llai o wyddoniaeth, mwy o grefft a gwaith caled

14 Hyd 2015 - 9:00am

Cafodd y seminar dysgu ar y cyd yma ei chynnal mewn partneriaeth â...

Y Gyfnewidfa Arfer Da

Ymddiriedaeth staff – elfen allweddol wrth ddiwygio gwasanaethau cyhoeddus yn llwyddiannus

17 Medi 2015 - 9:00am

Seminar dysgu ar y cyd ar gyfer Arweinwyr Newid mewn Gwasanaethau Cyhoeddus.

Trosglwyddo gwybodaeth i greu dilyniant mewn cyfnod o newid

10 Medi 2015 - 12:00pm

Cafodd y digwyddiad bord gron lefel uwch yma ei chynnal ar y cyd gyda'r Sefydliad...

Atall Twyll Caffael Ynghyd

18 Awst 2015 - 11:00am

Rydym yn cynnal gweminar ar dwyll caffael yn y sector cyhoeddus Cymru.

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Sut all profiad defnyddwyr gwasanaeth wella cyfeiriad strategol a gwasanaethau

15 Gorff 2015 - 11:00am

Canolbwyntiodd y weminar hon ar sut all deall gofynion defnyddwyr gwasanaeth...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Annibyniaeth Barhaus Pobl Hŷn - Seminar Dysgu ar y Cyd

1 Gorff 2015 - 9:00am

Fe wnaethon ni gynnal seminar am ddim gyda Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru ac Arfer...

Tudalennau