Digwyddiadau'r gorffennol

Digwyddiadau

Logo Gyfnewidfa Arfer Da

Gwneud cau cyfrifon yn gynnar yn realiti

10 Tach 2016 - 9:00am

Diben y seminar hon yw rhannu'r hyn a ddysgwyd gan sefydliadau sydd wedi llunio...

Logo Cyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru

Ailgynllunio gwasanaethau cyhoeddus: Pwysigrwydd strategol llwyfannau digidol

29 Medi 2016 - 9:00am

Roedd y seminarau hyn yn edrych ar sut mae gwasanaethau cyhoeddus yn datblygu’r...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Dyfodol Llywodraethu: gwneud penderfyniadau effeithiol ar gyfer y genhedlaeth bresennol a chenedlaethau'r dyfodol

6 Gorff 2016 - 9:30am

Mewn partneriaeth â Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, Llywodraeth Cymru,...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Lles Archwiliad Mewnol yn y Dyfodol

11 Mai 2016 - 9:00am

Mae'r cyfuniad o ddiwygio gwasanaethau cyhoeddus, Deddf Llesiant Cenedlaethau'r...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol: Edrych Ymlaen

2 Maw 2016 - 9:00am

Dysgu a rennir gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Cyngor Sir Fynwy a Swyddfa...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Ydych chi yn y sefyllfa orau i gyflawni? Seminar Rhannu Dysgu ar Reoli a gwella gweithrediadau busnes

3 Chwef 2016 - 9:00am

Cynhaliom seminar am ddim gyda Swyddfa Archwilio Genedlaethol ac Arfer Da Cymru...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Rhannu Data Personol i Wasanaethu Dinasyddion a Chymunedau’n Well

20 Ion 2016 - 9:30am

Cynhaliom seminar am ddim gyda Llywodraeth Cymru, Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau...

Seminar dysgu a rennir ar chwythu'r chwiban

12 Tach 2015 - 9:00am

Peidiwch ag anwybyddu’r chwythwr chwiban – sut mae cael y gorau gan staff sy’n...

Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Cau cyfrifon llywodraeth leol yn gynt

11 Tach 2015 - 9:00am

Cynhaliodd Archwilydd Cyffredinol Cymru cyfres o seminarau i rannu'r hyn a...

Y Gyfnewidfa Arfer Da

Dyfodol parciau a’u heffaith gadarnhaol ar les

5 Tach 2015 - 9:00am

Rydym ni yn cynnal seminar am ddim gyda Nesta ac Arfer Da Cymru ar ddyfodol...

Tudalennau