Cynhadledd Rheoli Fflyd

25 Tach 2008 - 9:00am - 1:00pm
Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru Gynhadledd Rheoli Fflyd yn Stadiwm SWALEC yng Nghaerdydd. Dyluniwyd y gynhadledd er mwyn rhannu Arfer Da i helpu i wella gwasanaethau, lleihau costau ac leihau effaith fflyd y sector cyhoeddus yng Nghymru ar yr amgylchedd.

Mynychodd dros 120 o randdeiliaid ar draws y sector cyhoeddus y gynhadledd. Fe wnaeth y gynhadledd ddenu ystod o siaradwyr ac arddangoswyr proffil uchel, gan gynnwys Quentin Willson (cyflwynydd teledu a newyddiadurwr), Tony Cowley (Rheolwr Fflyd a Logisteg Cenedlaethol i Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru) a David Melding (Aelod Cynulliad a Chadeirydd Pwyllgor Archwilio y Cynulliad).

Amlinelliad o’r gynhadledd

Roedd y gynhadledd yn cynnwys cyflwyniadau gan:

 • Tony Cowley
  Rheolwr Fflyd a Logisteg Cenedlaethol i Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.
 • David Melding
  Aelod Seneddol, Cymulliad Cenedlaethol Cymru
 • Quentin Willson
  Cyflwynydd Teledu a Newyddiadurwr

Fe wnaeth Quentin ddarparu safbwynt allanol annibynnol ar ystod o faterion fflyd.

A dewis i fynychu’r gweithdai canlynol:

 • Dull strategol o hyfforddi a datblygu - Mark Kerr, Prif Weithredwr Cyngor Sir Powys;
 • Datblygu fflyd werdd, diogel ac effeithlon - Eynon & Rob Lane, Asiantaeth yr Amgylchedd;
 • Mentrau diogelu fflyd a gyflwynwyd gan Nwy Prydain - John York, Nwy Prydain; a
 • Deall y Ddeddf Dynladdiad Corfforaethol 2007 - Claire Rawle, Cyfreithwyr Morgan Cole.

Pryd a ble

Dydd Mawrth 25 Tachwedd 2008
Stadiwm SWALEC, Caerdydd

Bywgraffiadau (PDF, 135kB, opens in new window)
Bywgraffiadau Rheoli Fflyd Arfer Da
Allbynnau a Gweithrediadau (PDF, 8kB, opens in new window)
Allbynnau a Gweithrediadau Rheoli Fflyd Arfer Da