Ystafelloedd Gwyrddach i'r Gweinyddwr - Cyngor Gwynedd

1 Medi 2011 - 12:00yb

Mae Cyngor Gwynedd wedi bod yn anelu at Ieihau'r defnydd o drydan a gostwng ei ôl troed carbon. Roedd ystafell gweinyddwr y Cyngor wedi cyrraedd diwedd ei oes effeithiol ac nid oedd yn meddu ar y gallu i ategu'r ymrwymiad hwn i effeithiolrwydd ynni. Yn ogystal, roedd gan y Cyngor bryderon ynghylch y risg o Iifogydd gan fod ystafell y gweinydd ar islawr yr adeilad. 

 

Ystyriwyd bod cymryd y camau canlynol yn hanfodol i'r Cyngor:

  • Symud ystafell y gweinyddwr i Ieoliad Ilai peryglus.
  • Cyflwyno technolegau sy'n arbed ynni.

Disgwylid y byddai'r uchod yn cael ei wneud gan gadw'r holl agweddau ar y Cyngor ar waith mewn amgylchedd byw ar yr un pryd. Cyflawnwyd hyn drwy symud a gosod y system gyfan dros un penwythnos ym Mai 2010.

Cafodd system oeri'r aer ei gosod yn ystafell newydd y gweinyddwr. Mae'r sytem yn cynnwys oeri aer rhydd, amgéu eiliau oer a systemau UPS electronig.

Mae'r manteision a gafwyd o'r symud hwn fel a ganlyn:

  • Mae costau rhedeg ystafell y gweinydd yn is (disgwylir arbedion o hyd at 86 y cant y flwyddyn)
  • Canolfan ddata wydn ac effeithlon (mae ganddi sgor Effeithlonrwydd Defiwyddio Pwer o 1.28).
  • Mae'r ganolfan ddata yn un o'r rhai mwyaf ynni effeithlon yn y Deyrnas Unedig.
  • Mae'r bygythiadau amgylcheddol yn is.
  • Mae'r diogelwch yn well

Cost y fenter oedd £350,000 a disgwylir y bydd refeniw £50,000 yn cael ei adennill. Dylai cost lawn y fenter hon gael ei hadennill ymhen saith mlynedd. Fodd bynnag, oherwydd cynnydd mewn costau ynni, mae'r cyfnod yn debygol o fod yn fyrrach. Ystyrir bod y prosiect yn llwyddiant sicr ac yn hynod effeithiol.

Enw: David Mark Lewis
Teitl/rôl: Rheolwr Ynni
Sefydliad: Cyngor Gwynedd
E-bost: davidmarklewis@gwynedd.gov.uk
Ffôn: 01286 679307

Darganfod dogfennau