Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru Ansawdd Data 2010-11

8 Tach 2012 - 9:02yb

Paratowyd y ddogfen hon at ddefnydd mewnol Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru fel rhan o'r gwaith a gyflawnir yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a'r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

 

Er bod gan Ymddiriedolaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru drefniadau digonol ar waith i sicrhau bod data yr Adran Sgrinio yn gadarn, mae angen cryfhau’r trefniadau llywodraethu i ddarparu sicrwydd bod ansawdd data yn gyson ledled y sefydliad. 

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau