Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru Adolygiad o Drefniadau Rheoli yr Is-adran Sgrinio 2013

27 Medi 2013 - 10:02yb

Mae'r ddogfen hon wedi'i pharatoi at ddefnydd mewnol Iechyd Cyhoeddus Cymru fel rhan o waith sy'n cael ei gyflawni yn unol â swyddogaethau statudol, y Cod Ymarfer Archwilio a'r Datganiad o Gyfrifoldebau a gyhoeddwyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

 

Ein prif gasgliad yw bod llawer o linellau atebolrwydd yr Is-adran Sgrinio yn rhy gymhleth ac yn aneglur, mae llawer wedi'u dyblygu, ac nid yw'r trefniadau cynllunio busnes yn gwbl gyson ar draws pob rhaglen bob tro.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau