Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru – Asesiad Strwythuredig 2016

24 Chwef 2017 - 7:00yb

Mae gwaith asesu strwythuredig yn 2016 wedi adolygu unwaith eto’r trefniadau rheolaeth ariannol sydd gan yr Ymddiriedolaeth a’r cynnydd a wnaethpwyd i roi sylw i argymhellion y flwyddyn flaenorol.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn parhau i gryfhau trefniadau llywodraethu corfforaethol ac mae’n gwneud cynnydd wrth roi sylw i argymhellion blaenorol. Mae trefniadau ar gyfer rheolaeth ariannol yn gweithio’n dda ond gellid gwella sut y mae’r bwrdd yn adrodd ar berfformiad ariannol yn erbyn strategaeth y gyllideb a cherrig milltir y cynllun tymor canolig integredig.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau