Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Asesiad Strwythuredig 2016

26 Ion 2017 - 1:38yp

Mae gwaith Asesiad Strwythuredig yn 2016 eto wedi adolygu trefniadau rheolaeth ariannol yr Ymddiriedolaeth a’r cynnydd a wnaed i ymdrin ag argymhellion y flwyddyn flaenorol.

Ein casgliad cyffredinol o waith Asesiad Strwythuredig 2016 yw bod yr Ymddiriedolaeth wedi gwneud cynnydd wrth ddatblygu a gwella ei threfniadau i gefnogi rheolaeth ariannol, llywodraethiant a sicrwydd a’i bod yn ymwybodol o’r angen i i gynnal cyflymdra a momentwm i ymdrin â’r heriau sydd weddill.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau