Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Adolygiad o Wybodaeth Rheoli Perfformiad

2 Hyd 2019 - 11:50yb

Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn canlynol: A yw gwybodaeth rheoli perfformiad yr Ymddiriedolaeth yn cefnogi gwaith craffu gan y Bwrdd a’i bwyllgorau?

Mae gwybodaeth rheoli perfformiad yr Ymddiriedolaeth yn cefnogi gwaith craffu gan y Bwrdd a’i bwyllgorau, er bod rhywfaint o gyfle ar gyfer gwelliant pellach.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau