Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru Adolygiad Caffael 2012

31 Ion 2013 - 9:02yb

Yn dilyn sylw yn y wasg a cheisiadau a godwyd gan y tîm rheoli yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (yr Ymddiriedolaeth), cychwynnais adolygiad o'r broses o gaffael 42 o ambiwlansys wedi’u trosi a ddechreuodd ym mis Awst 2010, drwy dendr 0212, a fyddai'n cyflawni fy nyletswyddau statudol fel Archwilydd Cyffredinol. Gelwir y broses gaffael benodol a gaiff ei hadolygu yn 'Broses Gaffael 0212'. 

Bwriedid i'm contractwr, KPMG LLP, gynnal yr adolygiad hwn yn bennaf ar fy rhan, gan gyflawni fy nyletswyddau statudol o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 a'm rhwymedigaethau o dan y Cod Ymarfer Archwilio.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau