Ymddiriedolaeth GIG Felindre: Rheoli meddyginiaethau yng Nghanolfan Ganser Felindre

8 Chwef 2016 - 4:17yp

Cafwyd archwiliad ar reoli meddyginiaethau yn Ymddiriedolaeth GIG Felindre (yn ogystal ag ym mhob bwrdd iechyd arall yng Nghymru), â chanolbwynt ar y cwestiwn canlynol: A oes trefniadau diogel, effeithiol ac effeithlon ar gyfer rheoli meddyginiaethau cleifion mewnol yng Nghanolfan Ganser Felindre?

Gwelsom lawer o agweddau da ar reoli meddyginiaethau yn y ganolfan ganser.  Fodd bynnag, mae’r tîm fferylliaeth yn cael anhawster i fodloni’r galw, nid yw’r cyfleusterau yn llwyr gydymffurfio â’r gofynion ac nid oes strategaeth eglur ar gyfer sbarduno gwelliant.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau