Ymddiriedolaeth GIG Felindre – Fflyd Lwyd yng Ngwasanaeth Gwaed Cymru

27 Ion 2017 - 9:09yb

Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru yn ymwybodol bod ei drefniadau ar gyfer rheoli ei fflyd lwyd yn wan.

Cadarnhaodd ein gwaith ddiffyg cyffredinol o ran rheolau a chyfrifoldebau, ac amlygodd yr angen i fabwysiadu arfer da.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau