Ymddiriedolaeth GIG Felindre - Contract Meddygon Ymgynghorol y GIG

19 Rhag 2016 - 9:30yb

Rydym wedi gwneud gwaith dilynol ar sut y mae nifer o gyrff iechyd wedi mynd i’r afael â’n hargymhellion yn adolygiad 2010 yr Archwilydd Cyffredinol ar ba mor dda yr oedd cyflogwyr GIG yn defnyddio’r broses cynllunio swyddi.

Er bod Ymddiriedolaeth GIG Felindre wedi gwneud rhywfaint o gynnydd o ran gweithredu ar argymhellion cenedlaethol a lleol yr Archwilydd Cyffredinol, mae rhagor i'w wneud i sicrhau'r manteision a fwriedir o’r contract meddygon ymgynghorol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau