Ymddiriedolaeth GIG Felindre - Asesiad Strwythuredig 2016

9 Mai 2017 - 10:59yb

Mae gwaith asesu strwythuredig yn 2016 wedi adolygu unwaith eto’r trefniadau rheolaeth ariannol sydd gan yr Ymddiriedolaeth a’r cynnydd a wnaethpwyd i roi sylw i argymhellion y flwyddyn flaenorol.

Mae’r trefniadau llywodraethu a sicrhau ansawdd wedi gwella eto eleni ac er bod rheolaeth gadarn yn gyffredinol ar y sefyllfa ariannol, mae’r Ymddiriedolaeth yn wynebu’r risg o beidio cyflawni cydbwysedd ariannol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau