Ymddiriedolaeth GIG Felindre - Asesiad Strwythuredig 2015

4 Chwef 2016 - 4:33yp

Mae’r Asesiad Strwythuredig wedi archwilio cadernid trefniadau rheolaeth ariannol yr Ymddiriedolaeth, digonoldeb ei threfniadau llywodraethu a’r cynnydd sydd wedi ei wneud ers Asesiad Strwythuredig y llynedd.

Mae’r trefniadau i gynorthwyo llywodraethu da a defnyddio adnoddau yn effeithlon ac effeithiol yn parhau i esblygu, a gwnaed cynnydd da mewn llawer maes, ac mae’r rheolaeth ariannol yn gadarn ond er bod yr Ymddiriedolaeth yn rhagweld y bydd yn cadw o fewn ei chyllideb, mae yna heriau ariannol sy’n gofyn am sylw pellach.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau