Ymddiriedolaeth GIG Felindre - Adroddiad Archwilio Blynyddol 2015

4 Chwef 2016 - 3:59yp

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau'r gwaith archwilio a gyflawnwyd yn Ymddiriedolaeth GIG Felindre (yr Ymddiriedolaeth) yn ystod 2015. 

Mae’r addoriad yn dod i’r casgliad bod:

  • cyfrifon yr Ymddiriedolaeth wedi’u paratoi yn briodol a’u bod yn gywir ym mhob ffordd o bwys;
  • amgylchedd yr Ymddiriedolaeth o ran rheolaeth fewnol yn lleihau’r risg o gamddatganiadau o bwys yn y datganiadau ariannol; a
  • systemau ariannol a chyfrifyddu arwyddocaol yr Ymddiriedolaeth yn cael eu rheoli a’u gweithredu yn briodol yn ôl y bwriad.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau