Y drefn ffioedd archwilio cyhoeddus gymhleth yng Nghymru – achos dros newid

27 Hyd 2017 - 9:30yb

Ym mis Mawrth 2016, argymhellodd Pwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol y dylai Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 (y Ddeddf) gael ei diwygio er mwyn cadarnhau'r gofynion o ran codi ffioedd archwilio ar gyfer Swyddfa Archwilio Cymru.

Mae'r ddogfen hon yn nodi ein hargymhellion arfaethedig sy'n cymryd i ystyriaeth adborth ein rhanddeiliaid.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau