Trosolwg o’r Trefniadau Llywodraethu - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

4 Gorff 2014 - 9:55yb

Yn 2013 lluniodd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru adroddiad ar y cyd ar drefniadau llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Gwnaeth ein hadroddiad 24 o argymhellion er mwyn ceisio mynd i’r afael â nifer o bryderon sylfaenol.

Mae ein sefydliadau newydd gwblhau adolygiad lefel uchel o’r cynnydd y mae’r Bwrdd Iechyd wedi’i wneud i fynd i’r afael â’r pryderon sylweddol a nodwyd gennym.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau