Trosolwg ar Drefniadau Llywodraethu - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

29 Meh 2017 - 12:01yb

Adolygiad a gynhaliwyd ar y cyd gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru

Nod yr adolygiad hwn oedd:

  • rhoi eglurder o ran a yw’r Bwrdd Iechyd yn gallu dangos ei fod yn gwneud y gwelliannau angenrheidiol;
  • darparu asesiad y cytunwyd arno i gynorthwyo’r Bwrdd Iechyd a Llywodraeth Cymru i sicrhau bod buddiannau dinasyddion a chleifion yn cael eu diogelu;
  • cyflawni ein cyfrifoldebau fel cyrff adolygu allanol i bwyso a mesur cynnydd a materion sy’n weddill, ac i adrodd arnynt yn eglur ac yn agored;
  • cefnogi gwelliant a gosod sylfaen ar gyfer unrhyw weithgareddau eraill sydd eu hangen i drawsnewid y sefyllfa.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau