Trefniadau adran 33: Partneriaeth TGCh - Cyngor Sir Powys a Bwrdd Addysgu Iechyd Powys

24 Meh 2015 - 4:25yp

Mae'r cytundeb adran 33 yn darparu sail ffurfiol ar gyfer gweithio mewn partneriaeth y mae cynlluniau unigol y bartneriaeth yn rhan ohoni.

Datblygodd y Cyngor a'r Bwrdd Iechyd y cytundeb adran 33 gyda'r bwriad y byddai'n para am o leiaf bedair blynedd (hyd at 2016) gydag adolygiad blynyddol yn cael ei gynnal er mwyn gallu ei ddiwygio fel y bo'n briodol. 

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Darganfod dogfennau