Tâl uwch reolwyr yn y sector cyhoeddus yng Nghymru - Memorandwm ar gyfer y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

6 Chwef 2014 - 3:07yp

Rydym wedi paratoi’r memorandwm ffeithiol hwn ar gyflogau uwch reolwyr ar draws sector cyhoeddus Cymru ar gais Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol. Mae’r memorandwm hwn yn hysbysu ymchwiliad gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar y pwnc hwn, a gellir dod o hyd i’r manylion ar wefan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Diben y gwaith yw cefnogi ymchwiliad penodol byr gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, felly nid yw’r memorandwm hwn yn dod i unrhyw gasgliadau nac yn gwneud unrhyw argymhellion.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau