Strategaeth Leoli Llywodraeth Cymru

25 Maw 2014 - 12:00yb

Mae’r adroddiad hwn yn archwilio i ba raddau y mae Rhaglen y Strategaeth Leoli wedi cyflawni ei hamcanion mewn ffordd sy’n cynnig gwerth am arian.

Daethom i’r casgliad fod Llywodraeth Cymru wedi cyflawni amcanion y Strategaeth Leoli, ond bod gwerth am arian y Rhaglen yn gyffredinol yn ansicr. Y rheswm am hyn yw, er bod Llywodraeth Cymru wedi darparu’r adeiladau swyddfa newydd i’r safon ddisgwyliedig ac o fewn y costau a gontractiwyd, sylw cyfyngedig a roddodd i opsiynau amgen o ran adeiladau, ni chafwyd amcangyfrifon digon cadarn o gost y rhaglen, ac ni chaiff y modd y gwireddir manteision parhaol y Rhaglen ei fonitro bellach.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau