Sicrhau gwelliannau yn y cymorth i ysgolion trwy gonsortia addysg rhanbarthol

3 Tach 2016 - 12:01yb

Adolygiad o’r cynnydd

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi paratoi Memorandwm ar gyfer Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol sy'n rhoi diweddariad ar gynnydd mewn ymateb i'r argymhellion yn ei adroddiad mis Mehefin 2015, Sicrhau gwelliannau yn y cymorth i ysgolion trwy gonsortia addysg rhanbarthol.

Mae'r Memorandwm yn adeiladu, yn rhannol, ar gyfranogiad staff Swyddfa Archwilio Cymru yn yr arolygiadau o’r pedwar consortia a arweinwyd gan Estyn a gynhaliwyd rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2016.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau