Rheoli ymadawiadau cynnar yng ngwahanol gyrff cyhoeddus Cymru

10 Chwef 2015 - 12:01yb

Mae'r adroddiad yn edrych ar a all cyrff cyhoeddus Cymru brofi eu bod yn cael gwerth am arian drwy ddefnyddio ymadawiadau cynnar i reoli neu leihau costau’r gweithlu.

Rhwng Chwefror a Mehefin 2014, fe arolygwyd 58 o gyrff cyhoeddus yng Nghymru a archwilir gan yr Archwilydd Cyffredinol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, llywodraeth leol, y GIG, awdurdodau’r parciau cenedlaethol, yr heddlu, awdurdodau tân ac achub a ‘chyrff cyhoeddus eraill’. Yn yr arolwg, ceisiwyd gwybodaeth am y defnydd o ymadawiadau cynnar a threfniadau mwy cyffredinol y cyrff dan sylw i leihau neu reoli costau gweithlu yn y blynyddoedd diwethaf

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau