Rheoli Effaith Diwygiadau Lles ar Denantiaid Tai Cymdeithasol yng Nghymru

8 Ion 2015 - 12:01yb

Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar effaith newidiadau diwygio lles ar denantiaid tai cymdeithasol yng Nghymru.

Canfu’r adroddiad fod y newidiadau i Fudd-dal Tai a gyflwynwyd gan y rhaglen diwygio lles yn cael effaith sylweddol ar gynghorau a chymdeithasau tai a’u bod yn ei chael hi’n anodd cyflwyno atebion effeithiol a chynaliadwy i ymdrin â’r heriau sy’n eu hwynebu.

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Darganfod dogfennau