Rhagnodi ym maes Gofal Sylfaenol - Bwrdd Addysgu Iechyd Powys

30 Gorff 2014 - 2:32yp

Edrychodd yr archwiliad hwn ar sut mae Bwrdd Addysgu Iechyd Powys (y Bwrdd Iechyd) yn mynd ati i reoli prosesau rhagnodi ym maes gofal sylfaenol a cheisiodd ateb y cwestiwn canlynol: ‘A yw’r camau a gymerir gan y Bwrdd Iechyd yn cefnogi prosesau rhagnodi diogel, effeithiol a darbodus ym maes gofal sylfaenol?’

Ein casgliad cyffredinol yw bod angen i’r Bwrdd Iechyd egluro’r cyfeiriad strategol a’r strwythurau staffio ar gyfer rheoli meddyginiaethau, er mwyn parhau i gyflawni arbedion ac ymdrin â’r cyfleoedd sy’n bodoli i wella diogelwch, ansawdd a darbodusrwydd trefniadau rhagnodi lleol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau