Prosiect Rheoliadau Gwresogi er Effeithlonrwydd Ynni - Cyngor Caerdydd

1 Medi 2011 - 12:00yb

Mae Tîm Ynni'r Cyngor wedi Iansio prosiect rheoli gwresogi, wedi'i alluogi dros y we, mewn 70 o ysgolion i Ieihau'r defnydd ar ynni a chynyddu effeithlonrwydd ynni. Mae'r arfer hwn wedi bod yn hynod effeithiol.

 

Wrth gyflawni effeithlonrwydd ynni, fe wnaeth y Cyngor adfer rheolaeth optimeiddio cychwyn a rheolaeth sy'n ymateb i'r tywydd ar systemau gwres a dŵr poeth. Gall swyddogaethau monitro a rheoli, gwrthwneud rheoli a methiannau rheoli hefyd gael eu rholi ar-Iein drvvy gyfrwng cyrchiad pell. Mae'r manteision sy'n deillio o'r prosiect hwn fel a ganlyn:

  • Mae'r cyfleuster hwn wedi galluogi ysgolion i reoli gweithrediad eu system wresogi berthnasol yn fwy hwylus.
  • Mae costau rhedeg wedi'u Ileihau yn sgil y ffaith bod y systemau gwresogi a dŵr poeth ar waith dim ond pan fydd pobl yn yr adeilad a bydd angen gwres.
  • Mae'r rheoliadau newydd wedi gostwng y defnydd ar ynni gwresogi yn awtomatig mewn ymateb i welliannau i adeiladwaith thermol yr adeiladau yn sgil rhaglenni gwaith cyfalaf, er enghraifft, gwaith ynysu, gosod ffenestri a drysau newydd, neu adnewyddu unrhyw elfennau thermol.
  • Mae allyriadau carbon wedi'u gostwng.

Mae'r Cyngor wedi amcangyfrif bod y cyfnod ad-dalu rhwng tair a phum mlynedd, ac y bu'r gost cyfalaf ar gyfer y prosiect tua £600,000 hyd yn hyn.

Enw: David Mundow
Teitl/rôl: Rheolwr Ynni
Sefydliad: Cyngor Caerdydd
E-bost: dmundow@cardiff.gov.uk
Ffôn: 029 2078 544

Darganfod dogfennau