Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed Powys Cyhoeddwyd - Adroddiad Archwilio Blynyddol 2013

11 Tach 2013 - 3:53yp

Mae Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed Powys yn gyfrifol am roi trefniadau priodol ar waith i sicrhau darbodusrwydd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd o ran defnydd y Prif Gwnstabl o adnoddau, ac i sicrhau trefniadau gwarchod a llywodraethu priodol.

 

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi'r casgliadau o archwiliad 2012-13.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau