Bwrdd Iechyd Addysgu Powys - Adolygiad Dilynol ar Arlwyo Ysbytai a Maeth Cleifion

15 Maw 2016 - 9:32yb

Rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2015, gwnaed gwaith dilynol gennym ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys, i asesu i ba raddau yr oedd wedi rhoi argymhellion cenedlaethol yr Archwilydd Cyffredinol a wnaed yn 2012 ynghylch arlwyo ysbytai a maeth cleifion ar waith.

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd da o ran rhoi sylw i argymhellion i wella gwasanaethau arlwyo a maetheg. Mae angen gwneud rhagor o waith i gryfhau rhai agweddau ar y profiad amser bwyd, i reoli costau’n fwy effeithiol ac i wella’r broses o adrodd ar berfformiad.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau