Pob bwrdd iechyd ac ymddiriedolaeth GIG yng Nghymru: Asesiad Strwythuredig 2015: Cymharu adroddiadau perfformiad i fyrddau

30 Meh 2016 - 9:00yb

Mae’r ddogfen asesiad strwythuredig hon yn crynhoi ein dadansoddiad ac yn gwneud cymhariaeth lefel uchel o adroddiadau perfformiad i fyrddau’r GIG.

Mae'r asesiad strwythuredig yn cynnwys pob bwrdd iechyd yng Nghymru.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau