Paneli Solar Ffotofoltaig - Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

1 Medi 2011 - 12:00yb

Gosododd y Cyngor Sir 15 rhesaid o baneli solar ffotofoltaig ar draws ei adeiladau er mwyn dod ag ynni adnewyddadwy i'r cyhoedd yn ehangach. Gosodwyd y rheseidiau mewn ysgolion a Ilyfrgelloedd ac mae gan bob gosodiad fonitor yn nerbynfa'r adeilad, gan ddangos yr allbwn presennol a chyfanswm yr allbwn hyd yn hyn.

Mae'r paneli hyn wedi bod yn hynod effeithiol ac mae'r manteision sy'n deillio o'r gosodiadau hyn yn cynnwys y canlynol:

  • Gostyngiad mewn allyriadau carbon.
  • Cofrestrvvyd arbedion trydanol ym mhob safle.
  • Mae'r ysgolion yn gallu defnyddio'r wybodaeth yn y cwricwlwm.

Ariannwyd y prosiect hwn gan Gronfa Adfywio Blaenau'r Cymoedd a disgwylir y caiff y costau cyfalaf eu hadennill. Roedd y costau'n amrywio oherwydd maint y rhesaid a osodwyd.

Enw: Gerald Israel
Teitl/rôl: Rheolwr Ynni
Sefydliad: Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
E-bost: Gerald.a.israel@rctcbc.gov.uk
Ffôn: 07799 132160

Darganfod dogfennau