Llywodraethu da wrth benderfynu ar newidiadau sylweddol mewn gwasanaethau – Crynodeb Cenedlaethol

11 Hyd 2017 - 4:18yp

Prif bwrpas yr adroddiad hwn yw darparu mewnwelediad, rhannu arferion presennol ac ysgogi sgyrsiau a thrafodaethau pellach rhwng cynghorau a sefydliadau eraill.

Trefniadau llywodraethu ar gyfer penderfynu ar newidiadau sylweddol mewn gwasanaethau yn glir ac wedi’u deall yn dda ar y cyfan. Nid ydym wedi cynnwys unrhyw argymhellion yn yr adroddiad hwn, gan ein bod eisoes wedi cyflwyno cynigion perthnasol ar gyfer gwella i bob cyngor yn ei adroddiad lleol ei hun.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau