Llywodraeth Cymru yn Caffael a Pherchnogi Maes Awyr Caerdydd

27 Ion 2016 - 12:00yp

Ar ran yr Archwilydd Cyffredinol, rydym ni wedi archwilio penderfyniad Llywodraeth Cymru i gaffael a dod yn berchen ar Faes Awyr Caerdydd.

Yn rhan o’n gwaith, rydym wedi ystyried digwyddiadau a arweiniodd at y trafodaethau ynghylch y pryniant a’r pryniant ei hun, gan gynnwys y gwaith ar ddiwydrwydd dyladwy a gyflawnwyd, ac a oedd sail gadarn i’r penderfyniad i brynu ar y telerau a gytunwyd. Rydym hefyd wedi ystyried y trefniadau ar gyfer sefydlu a gweithredu cwmni daliannol Llywodraeth Cymru, a chynnydd cyffredinol y Maes Awyr yn erbyn ei gynllun busnes ac amcanion Llywodraeth Cymru ei hun.

Mae ein gwaith wedi’i gyfyngu i’r materion hynny sydd oddi mewn i gylch gwaith Llywodraeth Cymru a’i gwmni daliannol, gan gynnwys materion ehangach fel mynediad i drafnidiaeth. Nid ydym wedi archwilio gweithrediadau manwl y Maes Awyr ei hun o ddydd i ddydd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau