Gwella Llywodraethu a Rheolaeth Ariannol: Materion yn deillio o Archwilio Cyfrifon Cyngor Cymuned 2011-12

13 Medi 2013 - 10:35yb

Roedd archwiliad allanol o gyfrifon cynghorau lleol ar gyfer 2011-12 yn dangos bod angen i gynghorau lleol roi ffocws clir ar wella’u trefniadau llywodraethu a rheolaeth ariannol.

Mae nifer ac amrywiaeth y materion cyffredin yn ymwneud ag amseriad ac ansawdd y cyfrifon a’r ffurfl enni blynyddol a gyfl wynwyd i’w harchwilio, a’r amodau dilynol ar y farn archwilio yn awgrymu bod gwendidau systematig y mae angen i gynghorau lleol fynd i’r afael â nhw.
 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau