Gwasanaethau Iechyd Meddwl i Oedolion Adroddiad Atodol

21 Tach 2013 - 9:35yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r sefyllfa ledled Cymru ac mae’n cynnwys ein hargymhellion ar gyfer gweithredu ar lefel genedlaethol.

Rydym wedi dod i’r casgliad cyffredinol bod cynnydd clir wedi’i wneud o ran gwella gwasanaethau iechyd meddwl i oedolion ers ein hadolygiad sylfaenol, ond mae yna rai
bylchau ac anghydraddoldebau pwysig yn parhau yn y gwasanaethau a ddarperir. Mae hyn yn adlewyrchu llwyddiant cymysg Llywodraeth Cymru, cyrff y GIG a chynghorau
wrth geisio cael gwared â’r rhwystrau i newid. Mae’r sefydliadau hyn yn wynebu sawl her newydd wrth ddatblygu’r gwasanaethau ymhellach

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau