Gwasanaeth Awyr oddi mewn i Gymru – Caerdydd i Ynys Môn - Memorandwm ar gyfer y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

20 Maw 2014 - 1:34yp

Rydyn ni wedi paratoi’r memorandwm hwn ar y Gwasanaeth Awyr oddi mewn i Gymru ar gais Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol.

Mae’r memorandwm yn darparu crynodeb i’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ynglŷn â chymhorthdal Llywodraeth Cymru i’r ‘Gwasanaeth Awyr oddi mewn i Gymru - Caerdydd i Ynys Môn’ ac mae’n archwilio’r pryderon a godwyd gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus o ran caffael flaenorol y gwasanaeth.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau