Gwaith dilynol ar theatrau llawdriniaethau - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

30 Gorff 2014 - 1:00yb

Mae’r adroddiad hwn yn dilyn y cynnydd a wnaed ers 2011 o ran gwasanaethau theatrau llawdriniaeth ym Mwrdd Iechyd Hywel Dda.

Mae’r adroddiad yn canfod y bu rhai ymdrechion lleol i wella theatrau ond ar y cyfan, ni welwyd gwelliant mawr ac erys rhai rhwystrau sylfaenol.

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau