Gwaith dilynol ar theatrau llawdriniaethau - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

2 Medi 2014 - 4:15yp

Mae’r adroddiad hwn yn dadansoddi’r cynnydd a wnaed gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr o ran ei wasanaethau theatrau.

Gwnaed rhywfaint o gynnydd ers 2011 ond yn gyffredinol ni fu unrhyw welliant sylweddol, ac mae heriau sylfaenol, y mae llawer ohonynt y tu hwnt i reolaeth theatrau, yn rhwystro cynnydd pellach.

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau