Glastir

11 Medi 2014 - 1:15yb

Mae’r adroddiad hwn yn ystyried a yw Glastir yn ymgorffori’r gwersi a ddysgwyd o Tir Gofal a thystiolaeth o gynlluniau amaeth-amgylchedd eraill.

Mae hefyd yn edrych ar p'un a yw Glastir wedi cael ei lunio a’i weithredu mewn ffordd sy’n hyrwyddo’r newidiadau sydd eu hangen i gyflawni amcanion y cynllun.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau