Dysgu o brofiadau cleifion: Cwestiynau allweddol i aelodau byrddau’r GIG

2 Maw 2016 - 11:17yb

Mae'r cwestiynau’n canolbwyntio’n bennaf ar y ffyrdd y mae cyrff iechyd yn gofyn i gleifion am adborth.

Rydym wedi paratoi’r cwestiynau gyda’r bwriad o gefnogi aelodau byrddau’r GIG i geisio sicrwydd bod eu sefydliadau’n gwneud digon i ddysgu gan gleifion a’u bod yn defnyddio’r profiadau dysgu hyn i wella eu gwasanaethau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau