Dinas a Sir Abertawe - Adroddiad Gwella Blynyddol 2014

5 Meh 2014 - 2:28yp

Mae’r adroddiad yn ymdrin â threfniadau Dinas a Sir Abertawe (y Cyngor) i ddarparu a gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2012-13, ei waith i gynllunio gwelliant ar gyfer 2013-14.

Yn 2012-13 gwnaeth y Cyngor gynnydd da yn cyflawni ei flaenoriaethau gwella ac eithrio ym maes ailgylchu lle mae’r gwelliant wedi parhau’n araf. Mae’r Cyngor wedi gwella’r ffordd y mae’n adrodd ar ba mor dda y mae’n perfformio ac mae’n datblygu dull cyson o hunanwerthuso.Mae’r Cyngor wedi cryfhau ei allu i sbarduno gwelliant drwy gwblhau’r gwaith o ailstrwythuro’i strwythur rheoli a sefydlu strategaeth ar gyfer rheoli’r heriau ariannol sylweddol y mae’n eu hwynebu.

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Darganfod dogfennau