Defnyddio Technoleg i gyflawni gwelliannau ac effeithiolrwydd mewn llywodraeth leol

20 Rhag 2012 - 9:35yb

Ceisiodd ein hadolygiadau ateb y cwestiwn: “A yw trefniadau cynghorau ar gyfer datblygu, defnyddio a chefnogi technoleg yn debygol o sicrhau gwelliant parhaus?” Gwnaethom gynnal yr adolygiadau hyn yng nghyd-destun strategol nod Llywodraeth Cymru i ddatblygu ymagweddau cyffredin tuag at TGCh.

Daethom i’r casgliad canlynol: Mae angen gwella prosesau cynllunio strategol, atgyfnerthu systemau arwain a sicrhau her a chraffu mwy cadarn fel bod technoleg yn helpu i drawsnewid busnes yn fwy a darparu gwasanaethau cyhoeddus yn fwy effeithlon.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau