Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus 2011

14 Hyd 2011 - 10:35yb

Yn yr adroddiad cyntaf o'r enw Darlun o Wasanaethau Cyhoeddus, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2010, amcangyfrifwyd yr heriau ariannol a wynebai'r gwasanaethau
cyhoeddus yng Nghymru a'r gwersi allweddol o'r gwaith a gyflawnwyd gan fy staff a chontractwyr. Diben yr ail adroddiad hwn yw rhoi mwy o eglurder ynglŷn â'r sefyllfa
gyfredol a helpu gwasanaethau cyhoeddus i ymateb i'r heriau ariannol. Bwriadaf i'r adroddiad hwn fod yn ffynhonnell ddefnyddiol o wybodaeth i arweinwyr gwleidyddola gweinyddol wrth iddynt ddatblygu ymhellach eu cynlluniau ar gyfer llwyddo gyda llai.

Bwriadaf hefyd i'r adroddiad helpu'r cyhoedd a'r rhai sy'n ymwneud â chraffu ar wasanaethau cyhoeddus drwy roi cipolwg ar y materion allweddol o ran ariannu a chyflawni a nodi'r meysydd lle gellir herio arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus i ystyried a ydynt yn gwneud digon.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau